Alternate Text

Misyon

Casel İlaç, insan sağlığına ve yaşam kalitesine önem vererek, doğaya ve çevreye saygı politikaları çerçevesinde, insanlığın ve sağlık sektörünün hizmetine yenilikçi ürünler ve çözümler sunmaktadır. Kuruluşundan bu yana daima değişimi ve gelişimi ilke edinen Casel İlaç, sosyal sorumluluk bilinci ile insanlık ve doğa için en yüksek standartlarda hizmeti hedeflemektedir.

Vizyon

Casel İlaç, önümüzdeki dönemlerde pazara sürekli yenilikçi ürünler ve çözümler sunarak sektörün üst sıralarına tırmanmayı hedeflemektedir. Girişimcilik ilkesine bağlı kalarak her geçen gün yeni bir yol kateden Casel İlaç, devamlı olarak ilerlemekte ve büyümektedir. İlerleme ve büyüme yolundaki en büyük desteği, başarma tutkusundan gelmektedir.

Değerler

  • • İnsan sağlığına ve yaşam kalitesine verilen önem
  • • "Kaliteli hizmet" felsefesi
  • • Güvenilirlik
  • • Başarma tutkusu
  • • Girişimcilik ve yenilikçilik
  • • Değişim ve gelişim
  • • Etik çalışma anlayışı
  • • Doğaya ve çevreye saygı
  • • Gelecek nesillere saygı